Zespół kancelarii

Konrad Parnowski

Radca Prawny – Partner

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a od 2005 roku radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Jestem również adwokatem niewykonującym zawodu, wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

Specjalizuję się w:

  • prawie kontraktów,
  • odszkodowaniach,
  • obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych,

W ramach obsługi prawnej świadczonej na rzecz Klientów Kancelarii odpowiadam za między innymi za obsługę prawną procesów inwestycyjnych w sektorze energetycznym, w tym negocjowanie i nadzór nad wykonywaniem kontraktów. Prowadzę również obsługę prawną naszych Klientów na etapie sądowym. Posiadam wieloletnie doświadczenie procesowe zarówno w sprawach między przedsiębiorcami jak i w sprawach cywilnych osób fizycznych, ze szczególnym nastawieniem na sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Od lat występuję jako pełnomocnik w sprawach gospodarczych oraz w sprawach związanych z błędami medycznymi. Reprezentuję naszych Klientów zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi, oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Rafał Cecota

Adwokat – Partner

Jestem adwokatem wpisanym od 2010 roku na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie,  absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuję się w:

  • prawie karnym,
  • prawie rzeczowym, w szczególności w sprawach związanych z eksploatacją nieruchomości (przesył, zasiedzenie nieruchomości),
  • zobowiązaniach cywilnych, w tym w sprawach o odszkodowania.

Jestem specjalistą w sprawach z zakresu zobowiązań cywilnych. Prowadzę i nadzoruję procesy z ubezpieczycielami, głównie z zakresu tzw. błędów medycznych. Prowadzę postępowania związane z ustanawianiem służebności przesyłu, postępowania o zasiedzenie nieruchomości oraz sprawy o odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Obecnie prowadzę postępowania dotyczące odszkodowań od Portu Lotniczego w Gdańsku związane z ustanowieniem wokół lotniska strefy OOU oraz spadkiem wartości nieruchomości zlokalizowanych w tej strefie.

W ramach obsługi prawnej świadczonej na rzecz naszych Klientów jestem odpowiedzialny za prowadzenie sporów cywilnych, ustalanie taktyki procesowej oraz jej realizację. Na co dzień świadczę bieżącą obsługę prawną na rzecz naszych Klientów, polegającą na analizie treści umów i innych dokumentów powstających w toku wykonywanej przez naszych Klientów działalności gospodarczej.

W ramach Kancelarii świadczę również pomoc prawną w sprawach karnych, w charakterze obrońcy, jak również pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych.

Tomasz Gmitruk

Radca Prawny – Partner

Jestem radcą prawnym od 2010 roku wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.  Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuję się w:

  • zobowiązaniach cywilnych,
  • prawie spółek handlowych,
  • prawie samorządu terytorialnego,
  • prawie podatkowym (w tym prawie karnym skarbowym),

Na co dzień zarządzam Kancelarią oraz prowadzę bieżącą obsługę naszych Klientów. W ramach świadczonej na rzecz naszych Klientów obsługi prawnej – jestem odpowiedzialny między innymi za przygotowywanie przekształceń majątkowych i strukturalnych w obsługiwanych podmiotach. Prowadzę również sprawy „codzienne” przedsiębiorców i staram się na  rozwiązywać bieżące problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W imieniu naszych Klientów prowadzę również postępowania sądowe, głównie w wydziałach cywilnych i gospodarczych. Od lat reprezentuję „frankowiczów” w sporach z bankami na tle kredytów indeksowanych do waluty obcej (głównie franka szwajcarskiego).  

Będąc oskarżycielem skarbowym, w czasie pracy w Urzędzie Skarbowym, zdobyłem natomiast doświadczenie pozwalające mi na specjalizację w sprawach zakresu podatków i w sprawach karnych skarbowych, którymi zajmowałem się wykonując uprawnienia oskarżyciela publicznego.

W Kancelarii odpowiadam również za tworzenie projektów aktów prawa miejscowego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz prowadzenie obsługi prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

Katarzyna Grajcar

Aplikant radcowski

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z wyróżnieniem. Jestem aplikantem radcowskim, wpisanym listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.  W trakcie studiów rozwijałam swoje umiejętności i wiedzę udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, a także działając w ramach Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego oraz  na rzecz Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w lubelskich oraz częstochowskich kancelariach świadczących pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także w administracji skarbowej, pracując w pionie orzeczniczym w Dziale Podatków Dochodowych oraz Podatku od Towarów i Usług. Jestem stypendystką Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia naukowe, wielokrotną stypendystka Rektora KUL dla najlepszych studentów oraz Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. Jestem absolwentką projektu edukacyjnego pod patronatem Ministra Sprawiedliwości ,,Pracownia Liderów Prawa”.

Jestem również autorką licznych publikacji, przede wszystkim z zakresu prawa karnego oraz prelegentką wielu konferencji naukowych.

W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Marcin Jałyński

Dyrektor marketingu

Z Kancelarią jestem związany od momentu jej utworzenia. Jestem odpowiedzialny za promocję Kancelarii oraz jej wizerunek. Moja praca polega na utrzymywaniu bieżącego kontaktu i komunikacji z naszymi Klientami. Odpowiadam również za współpracę z innymi Kancelariami  oraz z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej Kancelarii.    

Alina Zemła-Cecota

Asystent Prawny

Jestem Absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Od 2006 pracuję w Kancelarii na stanowisku asystenta prawnego. Wspieram prawników Kancelarii w bieżącej pracy przygotowując i nadzorując postępowania egzekucyjne i sądowe. Zajmuję się sądową windykacją należności. Odpowiadam również za sprawy związane z likwidacją szkód komunikacyjnych w postępowaniach przed ubezpieczycielami.

Aleksandra Dziewior-Najman

Asystent Prawny

Z Kancelarią jestem związana od 2016 roku. Odpowiadam za „logistykę” Kancelarii, pracę Sekretariatu i wsparcie Partnerów oraz zespołu Kancelarii w realizacji bieżących zadań. Dbam o sprawne funkcjonowanie całego naszego Zespołu. Zapewniam właściwą organizację pracy, odpowiadam za obieg dokumentów w Kancelarii, obsługę spotkań. To ja najczęściej kontaktuję się z Klientami oraz sądami i innymi instytucjami.

Edyta Sikora

Asystent Prawny

Z Kancelarią  jestem związana od 2013 roku. W Kancelarii zajmuję się obsługą spraw kredytobiorców w sporach związanych z kredytami frankowymi oraz postępowań w sprawach dotyczących obszarów ograniczonego użytkowania. Zapewniam wsparcie Partnerów oraz zespołu Kancelarii w postępowaniu polubownym oraz przygotowuję dokumenty niezbędne do wszczęcia procesu sądowego. Odpowiadam również za kontakt z naszymi Klientami i instytucjami, przed którymi ich reprezentujemy.